โครงการพิเศษ

Link

Swsk Channal

Visited

ผู้เยี่ยมชม web hit counter คน
พฤษภาคม 2545-ปัจจุบัน

qrcode

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
68 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง
ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-615915
Fax. 086-469-5247
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IMAGE ฝากข่าว/ประชาสัมพันธ์
Monday, 21 May 2012
ครูท่านใด หรือหมวด งาน ผ่ายใด ที่ต้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสามารถส่งไฟล์และรูปภาพมาได้ที่ ครูฎายิน day.dontworry.lee75@gmail.com หรือนำไฟล์ส่งด้วยตนเองที่ห้องคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬานักเรียน ยูโด ประจำปี 2555
Monday, 10 September 2012
       โรงเรียนร่วมกับ สพม.28 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ยูโด ประจำปี 2555 ณ... Read More...
IMAGE กบจูเนียร์สัญจร อุบลราชธานี
Monday, 20 August 2012
โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "กบจูเนียร์สัญจร" ณ... Read More...
IMAGE จุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2555
Wednesday, 15 August 2012
นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์... Read More...
IMAGE วันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2555
Saturday, 11 August 2012
โรงเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ... Read More...
IMAGE เลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Tuesday, 07 August 2012
โรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ... Read More...
IMAGE นางบุญฑิตา ศรีภา
Tuesday, 16 October 2012
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ... Read More...
IMAGE นางรุ่งนภา ผลเกิด
Tuesday, 04 September 2012
การพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง... Read More...
IMAGE นางประพิศ งางาม
Tuesday, 04 September 2012
การพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต... Read More...
IMAGE นางวิราวรรณ ยกพล
Monday, 20 August 2012
การพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ... Read More...
IMAGE นางสาวฐิติพร มีเดช
Friday, 15 June 2012
รายงานการพัฒนาชุดการสอน วิชาภาษาไทยนางสาวฐิติพร... Read More...
IMAGE หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว. 17
Monday, 11 June 2012
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว. 17 .... (... Read More...
IMAGE ปฏิทินสอบ GAT PAT 1/2556
Saturday, 26 May 2012
ตารางงานเด็กแอดมิชชั่น 2556 ล่าสุด... Read More...
IMAGE ฟอนต์ไทย 13 ตัวโดย SIPA
Monday, 21 May 2012
ฟอนต์ไทย 13 ตัวโดย SIPAได้จากการประกวดออกแบบฟอนต์... Read More...
IMAGE ฟอนต์สารบัญสำหรับหนังสือราชการ
Monday, 21 May 2012
ฟอนต์สารบัญสำหรับหนังสือราชการ โดย... Read More...
IMAGE วิธีลงทะเบียน UTQ online
Sunday, 20 May 2012
  วิธีลงทะเบียน UTQ online (ในกรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนเลย)... Read More...
IMAGE แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
Wednesday, 15 August 2012
แหล่งเรียนรู้... Read More...
IMAGE ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย
Friday, 06 July 2012
ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัยงานอนามัย... Read More...
IMAGE Music video เพลง ล้างมือบ่อยๆ
Thursday, 05 July 2012
Music video เพลง ล้างมือบ่อยๆงานอนามัย... Read More...
IMAGE แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
Sunday, 01 July 2012
โรงเรียนจัดกิจกรรม แอโรบิคเพื่อสุขภาพ... Read More...
IMAGE มาดูกันว่า ใน 1 วันคุณบริโภคน้ำตาลไปเท่าไหร่?
Thursday, 14 June 2012
มาดูกันว่า ใน 1 วันคุณบริโภคน้ำตาลไปเท่าไหร่? ชัดเจน!!... Read More...
white30px.jpg