โครงการพิเศษ

Link

Swsk Channal

Visited

ผู้เยี่ยมชม web hit counter คน
พฤษภาคม 2545-ปัจจุบัน

qrcode

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
68 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง
ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-615915
Fax. 086-469-5247
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
white30px.jpg

ภาพบรรยากาศการประกวดจัดพานไหว้ครู ปี 2555

ภาพบรรยากาศการประกวดจัดพานไหว้ครู ปี 2555  ณ อาคารศรีนครินทร์  เริ่มการประกวดตั้งแต่ 13.00-16.00 น.
       ชมภาพที่นี่ Click!